L’AMPA

Què és l’AMPA

L’AMPA El Colomer és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola El Colomer de Bigues i Riells.

Som una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu de donar suport i complementar l’activitat pedagògica de l’escola treballant per a la millora del centre i de l’educació.

Es tracta d’una associació que agrupa, amb participació voluntària, les famílies de l’escola i que treballa en col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

A nivell general i d’acord al que ja estableix la FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya), la nostra funció és:

  • Participar de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat i per promoure projectes complementaris a l’activitat pedagògica.
  • Tenir vocació d’aportar i de col·laborar amb la direcció i l’equip docent del centre essent interlocutors per tractar temes que afecten tot el col·lectiu de famílies.
  • Fomentar el treball en xarxa amb d’altres agents educatius i facilitar la prestació de serveis i activitats fora de l’horari lectiu (extraaescolars).

L’AMPA participa i col·labora activament en els següents espais i òrgans:

Consell Escolar del Centre educatiu
Consell Educatiu de Poble
FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya)

Qui som i com ens organitzem

Per acomplir els seus objectius, l’AMPA s’organitza de la següent manera:

1. ASSEMBLEA: es tracta de l’òrgan sobirà de l’Associació. Aquesta està constituida per totes les famílies sòcies de l’entitat i es convoca mínim un cop a l’any per tal d’aprovar les línies de curs, l’estat de comptes i el pressupost.

2. JUNTA DIRECTIVA: es tracta d’un òrgan col·legiat escollit per l’Assemblea amb una durada de 3 anys que assumeix la responsabilitat de complir els objectius de l’entitat entre assemblees. Actualment està conformada per 6 pares i mares de l’escola.

3. COMISSIONS: són grups de treball designats per la Junta de Govern per treballar temes o accions concretes.

4. DELEGATS/DES: són les persones representants de les famílies de cada classe del centre. Aquestes són escollides per les famílies de cada classe per fer d’enllaç entre pares i mares – escola – AMPA.

5. COL·LABORADORS: són totes aquelles persones que ajuden a les diferents comissions de treball.

 

Documents relacionats:
Document per a donar-se d’alta com a soci i de rectificació de dades
Estatuts modificats AMPA El Colomer